Informació sobre atenció presencial i telemàtica

1. Què puc fer si he de fer alguna gestió amb la Seguretat Social?

La Seguretat Social posa a la seua disposició els canals alternatius següents:

  • Per a la presentació de Sol·licituds i altres tràmits, té a la seua disposició els Servicis a la Seu Electrònica de la Seguretat Social o a La teua Seguretat Social  (cal disposar de certificat digital o  Cl@ve).

  • També pot utilitzar el canal electrònic que t'oferix Acceso al Sistema RED.

  • Per a la resta de comunicacions, dispose del Servici de Presentació d’escrits sol·licituds i comunicacions en el Registre Electrònic,  al qual pot accedir mitjançant certificat digital o usuari cl@ve. No obstant això, de manera excepcional, s’ha habilitat l’accés, sense necessitat de disposar de certificat, per a la presentació de sol·licituds o documentació en casos urgents i inajornables, tant davant de l’INSS com davant de la TGSS i l’ISM.

  • Servici d’informació telefònica. Si es tracta d’un altre tipus d’informacions o gestions urgents i inajornables, pot contactar mitjançant els números següents:
    • Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS): 901 16 65 65 en horari ininterromput, de 9 a 20 h, de dilluns a divendres, no festius.
    • Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS): 901 50 20 50 en horari ininterromput, de 8.30 a 18.30 h, de dilluns a divendres, no festius.
    • Per a un altre tipus de consultes o informació, també pot utilitzar Consultas i la pàgina Internet.

2. Si no tinc certificat digital ni usuari clau, un familiar que sí que en té podria sol·licitar o fer algun tràmit a l’Institut Nacional de la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina, en nom meu?

Pot utilitzar els nostres serveis electrònics mitjançant la representació d’un familiar o persona propera o d’un professional que sí que dispose de certificat digital o d’usuari Cl@ve. Per això, juntament amb la sol·licitud, ha d’incloure el model normalitzat de representació signat que trobarà en la documentació adjunta del servici electrònic corresponent.

3. Com puc obtenir informació sobre el meu Número de Seguretat Social (NUSS) o, si s’escau, si no en dispose, per accedir als servicis electrònics que el requerixen?

Si necessita conéixer el seu Número de Seguretat Social (NUSS), accedisca al servici "Duplicat de document d’afiliació". Este servici l' informa, si s’escau, si no en disposa de cap.
Els servicis electrònics de la Seguretat Social que permeten l’accés amb autenticació per SMS, fonamentalment per a l’obtenció d’informes, requerien fins ara la introducció de la informació relativa al Número de Seguretat Social. Per a facilitar a l’usuari l’ús dels servicis electrònics, s’ha eliminat el requisit d’informar d’esta dada, i es manté la verificació de la identitat amb informació senzilla, DNI o NIE i data de naixement, a més de la introducció d’un codi enviat al mòbil que haja proporcionat a la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}