Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Ajornament del pagament

Com sol·licitar un ajornament del pagament?

Per pagar un deute amb la Seguretat Social hi ha la possibilitat de sol·licitar un ajornament, el qual se us concedirà, sempre que reuniu una sèrie de condicions. Per sol·licitar-lo, hi ha un model de sol·licitud que us lliuraran en qualsevol de les Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social on, a més, us informaran i resoldran tots els dubtes que tingueu sobre això. La forma més senzilla és dirigir-se a l'Administració on s'ha contret el deute i gestionar allà l'ajornament. El termini màxim per amortitzar el deute és de cinc anys, però en funció de l'import del deute i de les circunstàncies existents, es concedirà un termini màxim o mínim. La concessió de l'ajornament donarà lloc al rèdit d'interessos, segons l'interès legal del diner.

Si disposeu d'un certificat digital, podeu fer la sol·licitud a través del tràmit Ajornament per al pagament de deutes a la Seguretat Social en el Registre Electrònic de Sol·licituds de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Quins documents reconeix l'Administració com a fiables per fonamentar la petició de sol·licitud d'ajornament?

No hi ha una llista de documents. L'Administració pot demanar documentació econòmica del sol·licitant segons la complexitat de l'expedient, l'import del deute, la naturalesa del subjecte responsable, |Etc. 

La sol·licitud d'ajornament de deute es pot presentar quan el subjecte prevegi que la seva situació econòmicofinancera li impedirà efectuar l'ingrés dels seus deutes en els terminis i termes que estableixi la llei?

Podeu sol·licitar l'ajornament dels deutes que es trobin en termini reglamentari d'ingrés. El que no podeu sol·licitar és l'ajornament de quotes futures amb un termini reglamentari d'ingrés que no hagi arribat encara.

Complementary Content
${loading}