Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.


Prestació econòmica / Quantia

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

En cas de part, adopció o acolliment múltiple, com s'abona la prestació i quina en seria la quantia?

En cas de part múltiple i d'adopció o acolliment de més d'un menor, fets de manera simultània, es concedirà un subsidi especial per cada fill o menor acollit, a partir del segon, igual al que corresponga percebre pel primer, durant el període de 6 setmanes immediatament posteriors al part o, quan es tracte d'adopció o acolliment, a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constituïsca l'adopció.

S'abona el 100% de la base reguladora durant els períodes efectivament gaudits pels dos progenitors, per períodes vençuts. El subsidi especial s'abonarà en un sol pagament en acabar el període de 6 setmanes posteriors al part i, en els supòsits d'adopció o acolliment múltiples, en acabar les 6 setmanes immediatament posteriors a la decisió administrativa o judicial d'acolliment o a la resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció.

Només un dels progenitors o acollidors podrà percebre el subsidi esmentat i, en cas de part, es determinarà per opció de la mare, i en cas d'adopció o acolliment, per acord dels interessats.

Què ocorre quan finalitza el contracte d'un treballador que es troba en situació de maternitat?

Continuarà percebent la prestació de maternitat fins que s'extingisca esta situació, i després passarà a la situació legal de desocupació i a percebre, si reunix els requisits necessaris, la prestació corresponent.

En este cas, no es descomptarà del període de percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu el temps que haja romàs en situació de maternitat.

Què ocorre quan un treballador que està percebent prestacions per desocupació passa a situació de maternitat?

Es suspendrà la prestació per desocupació i la cotització a la Seguretat Social i passarà a percebre la prestació per maternitat en la quantia que hi corresponga, que serà gestionada directament per la seua Entitat Gestora (INSS o ISM ).

Una vegada extingida la prestació de maternitat, es reprendrà la de prestació per desocupació per la durada que restava a percebre i la quantia que corresponia en el moment de la suspensió.

Què passa si la treballadora inicia el període de descans per maternitat estant de baixa per incapacitat temporal?

Els processos d'incapacitat temporal iniciats abans del part, i sense que la interessada haja optat pel descans maternal, es mantindran en els seus propis termes fins al moment del part, i es deixarà sempre la possibilitat d'opció de la interessada per eixe descans. A partir de la data del part haurà de començar el gaudi del descans per maternitat. Si transcorregut este, l'anterior situació d'incapacitat temporal persistix, es reprendrà el còmput interromput, encara que s'haja extingit el contracte de treball.

Complementary Content
${loading}