Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.


Prestació econòmica / Quantia

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

En cas d'un part, adopció o acolliment múltiple, com s'abona la prestació i a quina quantitat ascendeix?

En cas de part múltiple i d'adopció o acolliment de més d'un menor, fets de manera simultània, es concedirà un subsidi especial per cada fill o menor acollit, a partir del segon, igual al que correspongui percebre pel primer, durant el període de 6 setmanes immediatament posteriors al part o, quan es tracti d'adopció o acolliment, a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció.

S'abona el 100% de la base reguladora durant els períodes efectivament gaudits pels dos progenitors, per períodes vençuts. El subsidi especial s'abonarà en un sol pagament en acabar el període de 6 setmanes posteriors al part i, en els supòsits d'adopció o acolliment múltiples, en acabar les 6 setmanes immediatament posteriors a la decisió administrativa o judicial d'acolliment o a la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció.

Només un dels progenitors o acollidors podrà percebre el subsidi esmentat i, en cas de part, es determinarà per opció de la mare, i en cas d'adopció o acolliment, per acord dels interessats.

Què ocorre quan s'extingeix el contracte d'un treballador que es troba en situació de maternitat?

Continuarà percebent la prestació de maternitat fins que s'extingeixi l'esmentada situació, i després passarà a la situació legal d'atur i a percebre, si reuneix els requisits necessaris, la prestació corresponent.

En aquest cas, no es descomptarà del període de percepció de la prestació d'atur de nivell contributiu el temps que hagi romàs en situació de maternitat.

Què passa quan un treballador que percep prestacions per desocupació passa a la situació de maternitat?

Se suspendrà la prestació per desocupació i la cotització a la Seguretat Social i passarà a percebre la prestació per maternitat en la quantia que correspongui, que serà gestionada directament per la seva entitat gestora (INSS  o ISM ).

Un cop extingida la prestació de maternitat, es reprendrà la de desocupació amb la durada que restava per percebre i la quantia que li pertocava en el moment de la suspensió.

Què passa si la treballadora inicia el període de descans per maternitat estant de baixa per incapacitat temporal?

Els processos d'incapacitat temporal iniciats abans del part, i sense que la interessada hagi optat pel descans maternal, es mantindran en els seus propis termes fins al moment del part, i es deixarà sempre la possibilitat d'opció de la interessada per l'esmentat descans. A partir de la data del part haurà de començar el gaudi del descans per maternitat. Si transcorregut aquest, l'anterior situació d'incapacitat temporal persisteix, es reprendrà el còmput interromput, encara que s'hagi extingit el contracte de treball.

Complementary Content
${loading}