Fons de reserva

El Fons de Reserva de la Seguretat Social naix com a conseqüència de l'exigència institucional vers el sistema de Seguretat Social, constatada en diferents àmbits i fòrums de diàleg entre forces polítiques i socials i el Govern, d'establir fons especials d'estabilització i reserva destinats a atendre les necessitats futures en matèria de prestacions contributives originades per desviacions entre ingressos i despeses de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}