Fondo de Reserva

O Fondo de Reserva da Seguridade Social xorde como consecuencia da esixencia institucional para o sistema de Seguridade Social, en diferentes ámbitos e foros de diálogo entre as forzas políticas e sociais e o Goberno, de establecer fondos especiais de estabilización e reserva destinados a atender as necesidades futuras en materia de prestacións contributivas orixinadas por desviacións entre os ingresos e os gastos da Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}