Fons d'Investigació de la Protecció Social

  • El Fons d'Investigació de la Protecció Social (FIPROS) sorgix com a conseqüència de l'exigència institucional per al sistema de Seguretat Social de promocionar la investigació de la protecció social i d'ajudar a difondre el seu coneixement.

  • L'Orde TAS/3988/2004 va crear el Comité per al Foment de la Investigació Social, adscrit a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, amb la finalitat de promocionar les activitats d'estudi, investigació i divulgació en matèria de protecció social, així com establir vies de cooperació entre les diverses institucions públiques i privades que operen en este àmbit, dirigit tot això al desenrotllament, la millora i el sosteniment del sistema públic de protecció social i a la seua projecció futura.
Complementary Content
${loading}