Babes Sozialeko Ikerketa Funtsa

  • Gizarte Babesaren Ikerketa Funtsa (FIPROS) Gizarte Segurantzaren sistemari zuzendutako eskaera instituzionalaren ondorioz sortu da, gizarte-babesaren ikerketa sustatu eta ezagutza hedatzen lagun dezan.

  • TAS/3988/2004 Aginduak Gizarte Ikerketa Sustatzeko Batzordea sortu zuen, Gizarte Segurantzaren Estatu Idazkaritzari atxikita, ikerketa- eta dibulgazio-jarduerak sustatzeko gizarte-babesaren arloan, eta baita esparru horretan aritzen diren zenbait erakunde publiko eta pribaturen artean lankidetza-bideak ezartzeko ere; hori guztia, gizarte-babeseko sistema publikoa garatzeko, hobetzeko eta eusteko.
Complementary Content
${loading}