Successió en la titularitat o en l'activitat

La successió tant en la titularitat de l'empresa com en l'activitat del seu centre de feina donarà lloc que al Registre d'empresaris es prengui nota de l'extinció de l'empresa, així com de la nova inscripció i anotació a nom del titular nou, si no hi figurés ja inscrit.

El termini per comunicar-ho és el de sis dies naturals següents al dia en què es produeixi la successió.

Per facilitar la comunicació d'altes i baixes de treballadors de l'empresa successora i antecessora, la Tresoreria General de la Seguretat Social posa a disposició dels empresaris el model TA.8 "Sol·licitud de canvi de Compte de Cotització per a treballadors".

Complementary Content
${loading}