Hostalatges

Ubicats en ports de la costa, proporcionen, en compliment del Conveni sobre el Treball Marítim 2006 de l'OIT, servici d'allotjament per a marins que es troben en trànsit, tant en els ports com a bord de vaixells.

Usuaris dels servicis d'Allotjament:

  • Treballadors compresos en el camp d'aplicació del règim Especial del Mar, pensionistes del mateix i beneficiaris dels dos grups que convisquen amb ells.
  • Treballadors del mar estrangers que treballen a bord de qualsevol vaixell.
  • Alumnes de cursos de formació organitzats per l'Organisme.

La gestió dels allotjaments ubicats en el territori nacional ha sigut transferida a les Comunitats Autònomes  que han assumit competències en matèria de servicis socials, excepte CEUTA I MELILLA

Orde ESS/2489/2013, de 19 de desembre, per la qual s'establixen els Preus Públics de determinats servicis prestats per l'Institut Social de la Marina.  (BOE |núm. 2, de 2 de gener de 2014).


Imatge allotjaments ISM 
Complementary Content
${loading}