Centre Radiomèdic

Ubicat en els Servicis Centrals de l'Institut Social de la Marina (ISM) a Madrid, personal mèdic l'atén de manera permanent per donar cobertura els 365 dies de l'any, les 24 hores, a tots els marins embarcats sobre els que es sol·licita consulta mèdica, independentment de l'àrea de navegació o calador on es troben els vaixells La seua missió és donar consell mèdic, en les consultes que plantegen els responsables sanitaris dels vaixells, per tal de proporcionar la millor assistència possible als tripulantes malalts o accidentats amb els mitjans disponibles a bord i d'informar, si fora precís, del port més idoni al que dirigir el vaixell quan siga necessària l'assistència en terra del pacient.

Les consultes radiomèdiques es realitzen gratuïtament a la flota que així ho demane, amb independència de la nacionalitat que tinguen tant el vaixell com el pacient que precise l'assistència.

El Centre Radiomèdic es troba connectat amb el Centre Nacional de Coordinació de Salvament Marítim de la Societat Estatal de Salvament Marítim, per si, en un moment determinat, fora necessària la intervenció de mitjans d'evacuació de malalts o accidentats, com ara helicòpters, llanxes de salvament, |etc.

Per facilitar la consulta mèdica i el posterior tractament que es requerisca, d'acord amb la normativa internacional i com s'ha assenyalat en el apartat de farmacioles, estan obligats a disposar d'una farmaciola a bord o de vàries, amb una dotació farmacològica que varia en funció del tipus de vaixell i la navegació que realitza.

Així mateix, la Guia Sanitària a bord constituïx un element fonamental en el moment de realitzar la consulta radiomèdica.

La labor del Centre Radiomèdic no finalitza fins que es dòna d'alta el pacient o, en cas necessari, s'ingressa en un centre hospitalari a terra. És l'eix al voltant del qual s'articula el model assistencial que l' ISM posa a disposició dels treballadors del mar i té la capacitat de mobilitzar les diferents unitats operatives del Programa de Sanitat Marítima quan es precisa la seua coordinació.

Els mitjans de contacte amb el Centre Radiomèdic són els següents:

  • Radiotelefonia:
    • ona curta a través de Pozuelo del Rey.
    • ona mitjana a través de costaneres nacionals.
  • Connexió directa:
    • Telf.:00 34 91 310 34 75.
    • Fax:00 34 91 308 33 02.
Complementary Content
${loading}