Altres unitats

Totes les activitats anteriorment descrites, realitzades per les corresponents unitats operatives del Programa de Sanitat Marítima, es veuen complementades per altres de necessàries en funció de les circumstàncies que es presenten als treballadors del mar, com és el cas de les repatriacions realitzades per avió medicalitzat, en alguns casos d'extrema gravetat i quan els recursos sanitaris del país on es troba el treballador no són suficients per a prestar una assistència mèdica de qualitat.

Complementary Content
${loading}