Centres Assistencials a l'Estranger

La diversitat de rutes i caladors en què està present la flota pesquera espanyola, exigix mecanismes d'acció propis del Programa de Sanitat Marítima en aquells ports i països on hi ha una especial demanda, i, per tant, justificació per posar-los en marxa.

Estes unitats d'atenció assistencial presten no només el suport sanitari derivat de les consultes mèdiques, hospitalitzacions i repatriacions de malalts i accidentats, sinó també l'atenció social als treballadors que necessiten ajuda o informació, i constituïx, per tant, un element bàsic en el seguiment de tripulacions abandonades i en altres circumstàncies especials.

En la labor que desenvolupen estes unitats operatives és absolutament imprescindible la coordinació amb les altres unitats del Programa de Sanitat Marítima, i s'ha d'intercanviar la informació sanitària del pacient i fer-ne el seguiment en els casos en què siga necessària la repatriació al seu domicili.


Centres Assistencials a l'Estranger.

Complementary Content
${loading}