Vaixells d'assistència mèdica i logística.

Se situen en les zones de major concentració de flota espanyola, presten assistència sanitària "in situ" a qualsevol vaixell que ho sol·licite i es trobe dins de la seua àrea de cobertura, facilitant tant la consulta per ràdio, ambulatòria i també l'hospitalització a bord dels pacients quan és prescriu. Si la gravetat del cas ho requereix, també realitzen l'evacuació a terra del malalt amb el mitjà més adequat i ràpid possible.

Realitzen la seua activitat en estreta col·laboració amb el Centre Radiomèdic de l'Institut Social de la Marina i amb el Centre Nacional de Coordinació de Salvament Marítim de la Societat Estatal de Salvament Marítim, responsable d'organitzar l'evacuació del tripulant des d'alta mar amb el mitjà disponible més adequat, en els casos que precisen evacuació urgent a port.

Com a complement de l'activitat sanitària, també presten suport logístic d'emergència, com desenganxament de xarxes, servici de bussos, reparacions elèctriques, etc.,  als vaixells espanyols que ho precisen i, també, recollida de nàufrags.

Vaixells sanitaris i de suport logístic "Esperanza del Mar" i “Juan de la Cosa”.

Vaixell hospital Esperanza del Mar

Es tracta de vaixells específicament dissenyat com a vaixells assistencials per a prestar assistència sanitària i logística als vaixells pesquers espanyols a qualsevol calador i per a navegar per tots els mars del món i en condicions climatològiques extremes.

Vaixell hospital Juan de la Cosa

S'han construït a drassanes espanyoles i compten amb el millor equipament sanitari i els últims avançaments tècnics. Són els únics vaixells d'estes característiques que existeixen al món i que, a més, són propietat de l'Administració de la Seguretat Social.

El disseny dels vaixells es va realitzar prenent com a base un hospital que ocupa una coberta completa des de proa, amb accés directe a l'heliport i a la coberta, cosa que facilita el trasllat de malalts i nàufrags a la zona hospitalària.


La zona hospitalària està dotada, entre altres servicis, de:

 • Quiròfan.
 • Laboratori.
 • Sala de Cures Intensives.
 • Sala de cures.
 • Sala d'exploracions radiogràfiques.
 • Sala d'aïllament (per al tractament de cremats, infecciosos i psiquiàtrics).

A més, compten amb una zona de nàufrags, cabines, àrees comunes i àrees de servici.

Sala de quiròfan

La capacitat inicial del “Esperanza del MAR” és de 17 pacients a la zona hospitalària i de 30 a la de nàufrags; les àrees de malalts i nàufrags són independents de la resta de les dependències del vaixell. El “Juan de la Cosa” té una capacitat per a 10 pacients a la coberta de l'hospital més 12 llits per a ampliació de l'hospital i ús divers.


La seguretat està present en tot moment, tant en l'amplitud de les cabines, la disposició dels llits o el sistema de compartiments a les cabines, com pel que fa als dispositius de posada a flor d'aigua i recuperació de llanxes salvavides. Esta és una operació clau tant en la eixida urgent dels metges per atendre els malalts a bord dels seus propis vaixells, com per a pujar al vaixell-hospital.

Els servicis que es presten des dels vaixells, tant sanitaris com logístics, són els següents:

 • Servicis de suport Sanitari:
  • Consultes radiomèdiques.
  • Consultes a través de videoconferència.
  • Consultes ambulatòries a bord del propi vaixell.
  • Desplaçaments de l'equip sanitari a vaixells que demanen ajuda.o Hospitalitzacions a la clínica de bord.
  • Intervencions quirúrgiques menors.
  • Evacuacions per helicòpter, altres embarcacions o en el propi vaixell.
 • Servicis de Suport Logístic d'Urgència:
  • Treballs efectuats per bussos.
  • Assistències mecàniques.
  • Assistències elèctriques.
  • Assistències electròniques.
  • Remolcs.
  • Subministrament d'aigua.
  • Subministrament de combustible en emergència.
  • Col·laboració amb vaixells de l'Armada a la zona.

Coberta del Vaixell Hospital Juan de la Cosa


La comunicació amb els vaixells és possible a través dels mitjans següents:

Freqüències de radio: 2.182 quilohertzs (Khz). Very High Frecuency (VHF): canal permanent el 16

Esperanza del Mar:

Distintiu: EBUQ.

MMSI: 224731000

Zones Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS): A1-A2-A3-A4

 • Cridada selectiva digital (DSC):
  Freqüències VHF, Medium Frecuency (MF)/High Frecuency (HF) del GMDSS.
  Radiotelex NBDP núm. 08731
  Cridada selectiva DSC 2177/VHF 16.
 • INMARSAT TLX, EGC.
  Std-C (581) 4 224 731 20
 • Radiotelefonia.
  Freqüències de cridades entre vaixells: 2272 Khz.
  MF 2182, VHF ch. 16.
 • INMARSAT Veu.
  Std-B,1  00 871 3 224 731 10
  Fleet 77,2  00 870 7 639 794 18
  Fleet 77,3  00 870 7 639 794 15
  Mini-M, 1  00 870 7 628 629 79
  Mini-M, 2  00 870 7 618 308 44
  Mini-M, 3  00 870 7 628 629 45
 • INMARSAT Fax.
  Fleet 77,3  00 870 6 003 821 56
  Mini-M, 2  00 870 7 618 308 45

Juan de la Cosa:

Distintiu: ECJE.

MMSI: 224612000

Zones GMDSS: A1-A2-A3-A4

 • Cridada selectiva digital (DSC):
  Freqüències VHF, MF/HF de GMDSS.
  Radiotelex NBDP núm. 08612
 • INMARSAT TLX, EGC.
  INMARSAT C: (581) 4 224 612 20
  INMARSAT C: (581) 4 224 612 10
 • Radiotelefonia.
  Freqüències de cridades entre vaixells: 6224 Khz.
  Freqüències Espasers: 12.356 Khz.
 • INMARSAT Veu.
  Fleet 1  00 870 764 618 166
  Fleet 2  00 870 764 618 168
  Mini-M” núm.1 00 870 764 618 162
  Mini-M” núm.º2 00 870 764 618 158
 • INMARSAT Fax.
  Fleet 1:  00 870 764 618 167 (Prioritario)
  Fleet 2:  00 870 764 618 169 (Prioritari)
  En cas d’avaria els FAX damunt esmentats poden ser substituïts per:
  Mini-M” núm.1 00 870 764 618 163
  Mini-M” núm.2 00 870 764 618 159
Complementary Content
${loading}