Medicina Assistencial

Atesa la naturalesa del treball a la mar i l'allunyament del territori nacional dels centres de treball, amb la impossibilitat de rebre una atenció similar a la dels treballadors a terra, l'Institut Social de la Marina posa a disposició dels treballadors del mar les unitats operatives següents que els apropen l'atenció sanitària al lloc on es troben físicament:

Complementary Content
${loading}