Assistència Sanitària

 

L'assistència sanitària dels treballadors de mar, pensionistes i beneficiaris d'uns i altres, es presta dins del territori nacional per l'Institut Social de la Marina (ISM)  en col·laboració amb els serveis de salut de les respectives comunitats autònomes i repon fonamentalment al model tradicional amb les modalitats següents: Atenció Primària, Atenció Especialitzada i Serveis d'Urgències.

L' ISM desenvolupa les seves competències medicoassistencials de forma coordinada amb altres serveis sanitaris del sistema públic de salut.

Per completar l'assistència amb mitjans propis, ISM realitza concerts amb centres i serveis aliens a la Seguretat Social, amb competències sanitàries.

Les Comunitats Autònomes a les quals s'ha transferit l'Assistència Sanitària ambulatòria i hospitalària són:

GALÍCIA:

Reial decret 212/1996, de 9 de febrer, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de Galícia de les funcions i serveis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (ISM), (Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) , de 7 de març).

PAÍS BASC:

Reial decret 1946/1996, de 23 d'agost, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma del País Basc de les funcions i serveis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE , de 31 d'agost).

VALÈNCIA:

Reial decret 1951/1996, de 23 d'agost, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE , de 24 de setembre).

CANÀRIES:

Reial decret 2464/1996, de 2 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de Canàries, de les funcions i serveis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE , de 20 de desembre).

CATALUNYA:

Reial decret 1049/1997, de 27 de juny, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE, de 29 de juliol).

ANDALUSIA:

Reial decret 1784/2004, de 30 de juliol, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de Galícia de les funcions i serveis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina. (BOE , 31 de juliol).

ASTÚRIES:

Reial decret 1292/2005, de 28 d'octubre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries de les funcions i serveis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE, de 19 de novembre).

CANTÀBRIA:

Reial decret 1584/2006, de 22 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de Cantàbria, de les funcions i serveis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE , de 29 de desembre).

ILLES BALEARS:

Reial decret 1733/2007, de 21 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les funcions i serveis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE, de 27 de desembre).

REGIÓ DE MÚRCIA:

Reial decret 1083/2008, de 30 de juny, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, de les funcions i serveis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE, de l'1 de juliol).

Complementary Content
${loading}