Assistència Sanitària

 

L'assistència sanitària dels treballadors del mar, pensionistes i beneficiaris d'uns i d'altres, és presta dins del territori nacional per l'Institut Social de la Marina (ISM) en col·laboració amb els Servicis de Salut de les respectives Comunitats Autònomes i respon fonamentalment al model tradicional amb les modalitats següents: Atenció Primària, Atenció Especialitzada i Servicis d'Urgències.

L' ISM desenvolupa les seues competències mèdico-assistencials de forma coordinada amb altres servicis sanitaris del Sistema Públic de Salut.

Per completar l'assistència amb medis propis, l'ISM realitza concerts amb Centres i Servicis aliens a la Seguretat Social, amb competències sanitàries.

Les Comunitats Autònomes a les quals s'ha transferit l'Assistència Sanitària ambulatòria i hospitalària són:

GALÍCIA:

Reial Decret 212/1996, de 9 de febrer, sobre el traspàs a la Comunitat Autònoma de Galícia de les funcions i servicis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) , de 7 de març).

PAÍS BASC:

Reial Decret 1946/1996, de 23 d'agost, sobre el traspàs a la Comunitat Autònoma del País Basc de les funcions i servicis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE , de 31 d'agost).

VALÈNCIA:

Reial Decret 1951/1996, de 23 d'agost, sobre el traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i servicis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE , de 24 de setembre).

CANÀRIES:

Reial Decret 2464/1996, de 2 de desembre, sobre el traspàs a la Comunitat Autònoma de Canàries de les funcions i servicis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE , de 20 de desembre).

CATALUNYA:

Reial Decret 1049/1997, de 27 de juny, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i servicis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE, de 29 de juliol).

ANDALUSIA:

Reial Decret 1784/2004, de 30 de juliol, sobre el traspàs a la Comunitat Autònoma d'Andalusia de les funcions i servicis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE , 31 de juliol).

ASTÚRIES:

Reial Decret 1292/2005, de 28 d'octubre, sobre el traspàs a la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries de les funcions i servicis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE, de 19 de novembre).

CANTÀBRIA:

Reial Decret 1584/2006, de 22 de desembre, sobre el traspàs a la Comunitat Autònoma de Cantàbria de les funcions i servicis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE , de 29 de desembre).

ILLES BALEARS:

Reial Decret 1733/2007, de 21 de desembre, sobre el traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les funcions i servicis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE, de 27 de desembre).

REGIÓ DE MÚRCIA:

Reial Decret 1083/2008, de 30 de juny, sobre el traspàs a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia de les funcions i servicis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (BOE, de 1 de juliol).

Complementary Content
${loading}