Dades de gestió

La informació que s'ofereix inclou totes les direccions provincials de l'Institut Social de la Marina i recull, desglossades per mesos, les següents dades de gestió: reconeixements mèdics finalitzats, consultes ateses pel Centre Ràdio Mèdic Espanyol, farmacioles revisades, cursos de formació sanitària realitzats i alumnes assistents, cursos de formació marítima realitzats i alumnes assistents, demandes d'ocupació i gestió de col·locacions, nombre de treballadors afiliats al Règim especial dels Treballadors del Mar en situació de desocupació, prestacions per desocupació en les seves modalitats assistencial i contributiva i informació sobre ajudes abonades per paralització temporal de l'activitat.

Per obtenir informació del Règim especial de Treballadors del Mar referida a dades d'afiliació, empreses cotitzants, pensions i pensionistes, i d'altres prestacions de la Seguretat Social, podeu consultar la secció Estadístiques d'aquesta web.


Complementary Content
${loading}