Datos de xestión

A información que se ofrece inclúe a totalidade de direcións provinciais do Instituto Social da Mariña e recolle, desglosados por meses, os seguintes datos de xestión: recoñecementos médicos concluídos, consultas atendidas polo Centro Radio Médico Español, boticas revisadas, cursos de formación sanitaria realizados e alumnos asistentes, cursos de formación marítima realizados e alumnos asistentes, demandas de emprego e xestión de colocacións, número de traballadores afiliados ao Réxime Especial dos Traballadores do Mar en situación de desemprego, prestacións de desemprego nas súas modalidades asistencial e contributiva e información sobre axudas aboadas por paralización temporal da actividade.

Para obter información do Réxime Especial de Traballadores do Mar referida a datos de afiliación, empresas cotizantes, pensións e pensionistas, e outras prestacións da Seguridade Social, pode consultar a sección Estatísticas desta Web.


Complementary Content
${loading}