Desemprego

  • Concepto.
    É a situación de quen podendo e querendo traballar, perde o seu emprego ou ve reducida temporalmente a súa xornada ordinaria de traballo, polo menos nunha terceira parte, sempre que o salario sexa obxecto de análoga redución.
  • Beneficiarios.
    Todos os traballadores por conta allea, tanto os retribuídos a salario, como os retribuídos "á parte", que teñan previsto cotizar pola continxencia de Desemprego.
  • Onde?
    No  Centro do Instituto Social da Mariña que lle corresponda polo seu domicilio, presentándose persoalmente, ou por Internet a través da sede electrónica do SEPE, na seguinte dirección https://sede.sepe.gob.es
Complementary Content
${loading}