Incapacitat temporal

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions  per veure una versió simplificada.

La prestació econòmica per incapacitat temporal tracta de cobrir la falta d'ingressos que es produeix quan el treballador, degut a una malaltia o accident, està impossibilitat temporalment per a treballar i necessita assistència sanitària de la Seguretat Social.

Aquesta prestació econòmica està inclosa dins de l'acció protectora del Règim General i dels règims especials de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}