Incompatibilitats

Les prestacions de l'Assegurança Escolar són incompatibles amb qualsevol altra prestació de contingut idèntic i derivada d'un risc anàleg de la qual poguessin ser beneficiaris els afiliats a l'esmentada assegurança que, simultàniament, es trobin donats d'alta en un règim de Seguretat Social.

En aquests casos, les prestacions es rebran del règim de Seguretat Social corresponent, abonant l'Assegurança Escolar la diferència de més, si n'hi hagués.

Complementary Content
${loading}