Kudeaketa / Eskaerak

Non?

Aurkezpen eskaria edozein  GSHAZtan eska daiteke:

 • Prestazio ekonomikoak badira, eskaria aurkeztu den GSINaren Zuzendaritza probintzialak ebatziko du eskaria.
 • Osasun prestazioak badira, osasun laguntza eman duen GSINaren Zuzendaritza probintzialak ebatziko du eskaria, ikaslea edo familiaren egoitza matrikulatuta dagoen probintzia zein den aparte utzita.

Epeak

 • Eskolako istripuak sortutako prestazio guztiak: urte 1.

 • Osasun prestazioak mediku laguntzaren aurretik eskatu behar dira eskubidea onartzeko, kasu honetan salbu: medikuak egiaztatutako  larrialdi kasuetan, 5 urteko epean aurkeztu daiteke.

 • Eskolako istripuak sortu ez dituen ekonomia prestazioak eta ehorzketa gastuak. 5 urte.

 • Familiako ezbeharragatiko prestazioak: 5 urte, 3 hilabeteko atzeraeginarekin.

Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak

DOKUMENTUEN HAUEN JATORRIZKOA ETA INDARREAN DAGOENA ERAKUTSI:
 • NAN edo Familia Liburua.
 • Atzerritarrek, nortasuna egiaztatzeko agiria.

ONDOKO DOKUMENTUEN EDO EGIAZTATUTAKO FOTOKOPIAREN EDO ONDOREN EGIAZTATZEKO KOPIAREN AURKEZPENA:

 • Unibertsitateaz kanpoko ikasleek, ikastegiaren ziurtagiria, burutzen ari den kurtsoa eta espezialitatea, eta Eskola-Aseguruaren kuoten ordainketa zehazten dituena.
 • Unibertsitateko ikasleen kasuan, maila, ikasgaiak eta Eskola Aseguruaren kuotaren ordainketa jasotzen diren matrikularen inprimakiaren frogagiria.
 • Aurreko puntuan zehaztutako dokumentazioa, eskaeraren aurreko ikasturteari dagokiona, urte bateko kotizazioa ziurtatzeko, eskolako istripua, familia-ezbeharragatiko prestazioa eta tokologia izan ezik (Eskola-Aseguruaren barne ez dauden azken kurtsoko ikasketak egin dituzten ikasleak baldintza honetatik kanpo geratuko dira).
a) Osasun-prestazioak: 
 1. Eskola istripuagatikoak:
  • Istripu-agiria, eskaeraren 4. puntuan beteko dena.
  • Bajaren mediku-ziurtagiria.
 2. Kirurgia, tokologia, neuropsikiatria eta birika eta hezur tuberkulosia:
  • Mediku-agiri ofiziala, osasun-laguntza emango duen fakultatiboaren izena, kide-zenbakia, zentroaren edo kontsultaren helbidea, espezialitatea, data eta ingresatuko den ospitalea zehazten dituena. Halaber, hala badagokio, diagnostikoa, errezetatutako tratamendua eta osatzeko beharrezkoa den gutxi gorabeherako epea zehazten dituena.
  • aurreko ziurtagiria, hala badagokio, urgentzia medikoaren txostenaz ordezka daiteke.
  • Neuropsikiatriarako, diagnostikoa DSM-III edo CIE/10 nazioarteko sailkapenen arabera, pazientearen egungo egoera, tratamendu farmakologikoa eta psikologo batek edo psikiatrak berak egingo duen terapia psikologikoa zehaztu beharko ditu psikiatrak.
 3. Fisioterapia, erradioterapia, kobaltoterapia, erradiumterapia eta giltzurrun artifiziala: aurreko puntuan zehaztutakoaz gain, eskaera eragiten duen historial medikoa. Bertan, saioen zenbatekoa, hauen izaera eta tratamenduaren guztizko aurrekontua zehaztuko da.

Paragrafo honetako 2 eta 3 puntuetan bildutako prestazio guztien eskaera osasun-laguntzaren aurretikoa izan beharko da eskubidea aitortzeko. Betiere fakultatiboak ziurtatuta, urgentzia handia denean baino ezingo da 5 urteko epean aurketu.

b) Prestazio ekonomikoak:
 1. Indemnizaciones por infortunio familiar: Familia Liburua eta familia ugariaren titulua, hala badagokio.
  • Familiaburuaren heriotza: Heriotza-ziurtagiria.
  • Porrota: aurri edo porrotaren egintza eragilea egiaztatzen dituzten agiriak, baita gertatu zeneko data ere.
  • Familia-ezbeharragatiko prestazioaren luzapena: aurreko ikasturtean egindako ikasgaien egiaztagiria, era honetan kurtsoaren aprobetxamendua egiaztatzeko.

 2. Eskolako istripuagatiko ezintasunengatiko kalte-ordainak:
  • Eskolako istripu-agiria.
  • Mediku-ziurtagiria, prozesuaren eboluzioa eta behin betiko sekuelak, eta burutzen zituen ikasketen arabera, istriputuaren gaitasunaren murrizketa zehazten dituena.
 3. Istripuagatiko, eskolakoa zein ez eskolakoa, eta gaixotasunagatiko ehorzketak eragin gastuengatiko kalte-ordainak.
  • Istripu-agiria (eskolako istripua denean baino ez).
  • Gaixotasunagatiko heriotza denean, mediku-ziurtagiria, hildako kalteduna gaixotasuna harrapatu zuen data osteko bi urteetan gaixotasun horren ondorioz hil dela eta ikasketekin jarraitzeko ezintasunak hil arte iraun duela zehazten dituena.
  • Heriotza-ziurtagiria bai istripu bai gaixotasunagatikoa.
Complementary Content
${loading}