Riscos cubertos

  • O accidente escolar:

Considérase accidente escolar toda lesión corporal que sufra o asegurado con ocasión de actividades directa ou indirectamente relacionadas coa súa condición de estudante, incluídas as deportivas, asembleas, viaxes de estudos, de prácticas ou de "fin de carreira" e similares, sempre que estas actividades  fosen organizadas polos centros de ensino. 

  • O infortunio familiar:

É a situación sobrevida no fogar do estudante, que lle impide continuar os estudos xa iniciados e que pode estar ocasionada polo falecemento do cabeza de familia ou por ruína ou quebra familiar.

  • A enfermidade. 
Complementary Content
${loading}