Langileak bere borondatez hartutako erretiro aurreratua

2013-03-17tik aurrera, aurreratutako erretiro mota berri hau ezartzen da; data horretatik aurrera jazotako gertaera eragileei aplikatu ahal izango zaie, LGSSren laugarren xedapen iragankorreko 5. atalean ezarritakoa aplikagarri den kasuetan izan ezik.

Onuradunak / baldintzak

Erretiro aurreratu mota hau hartu ahal izango dute Gizarte Segurantzaren sistemako edozein erregimenetan barne hartutako langileek, honako baldintza hauek betez gero:

 • Kasu bakoitzean aplikagarri den ezarritako adina baino gehienez bi urte gutxiago beteta izatea, jarduera neketsuak, toxikoak, arriskutsuak edo osasunerako kaltegarriak egiteagatik zenbait sektore profesionaletako langileek edo % 45eko edo gehiagoko edo % 65etik gorako pertsona desgaituek balia ditzaketen adin hobariak aplikagarri izan gabe.
 • Altan edo altarekin parekatutako egoeran egotea.
 • Gutxienez honako kotizazio aldi hau bete izana egiaztatzea:
  • 35 urte, aparteko ordainketengatiko zati proportzionala edo 1967-01-01 baino lehenagoko kotizazio urte eta egunen ordainketa kontuan hartu gabe. Soilik ondorio horietarako, nahitaezko soldadutza aldia edo ordezko gizarte prestazioaren aldia zenbatuko da, urtebeteko gehienezko mugarekin.
  • Kotizazio alditik 2 urte gutxienez eskubidea sortu aurreko edo kotizatzeko betebeharra etendako unearen berehalako 15 urteen barrukoak izan behar dira, aurreratutako erretiro pentsioa alta egoera batetik edo altarekin bateragarria den egoera batetik eskuratu nahi bada, kotizatzeko betebeharrik gabe.
  • Nekazaritzako besteren konturako langileentzako sistema berezian barne hartutako langileen kasuan, kotizazio aldi eraginkorra egiaztatzeko (35 urte), beharrezkoa izango da kotizatutako azken 10 urteetan 6 gutxienez sistema berezi honetako jarduera eraginkorreko aldiei dagozkienak izatea. Ondorio horietarako, sistema berezi honetan ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioak jaso izandako aldiak ere zenbatuko dira.
  • Lanaldi partzialean kontratatutako langileen kasuan, 35 urteko gutxieneko kotizazio aldia egiaztatzeko, 2013-08-04tik aurrera, abuztuaren 2ko 11/2013 lege Errege Dekretuan ezarritako arauak aplikatuko dira.
 • Baldintza orokor eta espezifikoak egiaztatu ondoren, jasoko den pentsioaren zenbatekoak 65 urte betetakoan interesdunari bere familia egoerarengatik legokiokeen gutxieneko pentsioa baino handiagoa izan behar du. Bestela, ezin izango da aurreratutako erretiro formula hau baliatu.

Zenbatekoa

Pentsioaren zenbatekoa zehazteko, kotizatutako urteen arabera eta dagokion koefiziente murriztailearen arabera dagokion portzentaje orokorra aplikatzen zaio oinarri arautzaileari.

Ondoriozko zenbatekoa murriztu egingo da gertaera eragilearen unean langileari kasu bakoitzean aplikagarri den erretiroa hartzeko legezko adina betetzeko falta zaion hiruhileko edo hiruhileko zati bakoitzeko honako koefizienteak aplikatuz, egiaztatutako kotizazio aldiaren arabera:

 1. 100eko 2ko koefizientea, hiruhileko bakoitzeko, 38 urte eta 6 hilabetetik beherako kotizazio aldia egiaztatzen bada. 
 2. 100eko 1,875eko koefizientea, hiruhileko bakoitzeko, 38 urte eta 6 hilabeteko edo gehiagoko eta 41 urte eta 6 hilabetetik beherako kotizazio aldia egiaztatzen bada.
 3. 100eko 1,750eko koefizientea, hiruhileko bakoitzeko, 41 urte eta 6 hilabeteko edo gehiagoko eta 44 urte eta 6 hilabetetik beherako kotizazio aldia egiaztatzen bada.
 4. 100eko 1,625eko koefizientea, hiruhileko bakoitzeko, 44 urte eta 6 hilabeteko edo gehiagoko kotizazio aldia egiaztatzen bada.

Erretiroa hartzeko legezko adina zehazteko soil-soilik, gertaera eragilearen datatik kasu bakoitzean aplikagarri den erretiroa hartzeko legezko adina bete arteko epean kotizatzen jarraituz gero langileari egokituko litzaiokeena izango da.

Kotizazio aldiak zenbatzeko, aldi osoak hartuko dira, zati bat aldiarekin parekatu gabe.

Zenbatekoaren muga:

Aipatu koefiziente murriztaileak aplikatu ondoren, pentsioaren ondoriozko zenbatekoa ezin izango da pentsioaren gehienezko muga, aurreratutako hiruhileko bakoitzeko edo hiruhileko zati bakoitzeko, 100eko 0,50 murriztearen ondoriozko zenbatekoa baino handiagoa izan.

Aurreko atalean aipaturiko 100eko 0,50eko koefizientea ez da aplikagarri izango honako kasu hauetan:

 1. Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko  laugarren xedapen iragankorreko 1. ataleko 2. arauan ezarritakoaren arabera gertatutako erretiroen kasuan.
 2. Aurreratutako erretiroen kasuan, bereziki neketsuak, toxikoak, arriskutsuak edo osasunerako kaltegarriak diren lanak egitea dakarten talde edo jarduera profesionalei dagokienez, edo minusbaliotasuna duten pertsonei dagokienez. 
Complementary Content
${loading}