Incompatibilitats

Les prestacions de l'Assegurança Escolar són incompatibles amb qualsevol altra prestació de contingut idèntic i derivada d'un risc anàleg de la qual pogueren ser beneficiaris els afiliats a la citada assegurança que, simultàniament, es troben donats d'alta en un règim de Seguretat Social.

En estos casos, les prestacions es rebran del règim de Seguretat Social corresponent, abonant l'Assegurança Escolar la diferència de més, si n'hi haguera.

Complementary Content
${loading}