Prestació econòmica per fill o menor a càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció

Podeu entrar a la secció Tràmits i Gestions   per veure'n una versió simplificada.

Consisteix en una assignació econòmica per cada fill  menor de 18 anys o major afectat  d'una discapacitat amb un grau igual o superior al 65%, a càrrec del beneficiari, independentment de la naturalesa legal de la filiació, així com pels menors al seu càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció.

Complementary Content
${loading}