Jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat

 L'edat ordinària de jubilació exigida en cada moment es pot reduir, mitjançant l'aplicació de coeficients reductors, en el cas de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% o, també, amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que, en este últim supòsit, es tracte de discapacitats determinades reglamentàriament en què concórreguen evidències que determinen de manera generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida d'estes persones.

Complementary Content
${loading}