Naixement del dret / Extinció

Naixement del dret

 • Totes les persones que tinguen la condició d'assegurades o beneficiàries tindran garantida l'assistència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut, la qual es farà efectiva per les administracions sanitàries competents mitjançant l'expedició de la targeta sanitària individual.

Extinció

 • Extinción de la condición de asegurado:
   
  • Cuando se pierdan las condiciones requeridas para ser asegurado.

  Los efectos de la pérdida de la condición de persona asegurada se producirán el primer día del segundo mes siguiente a aquel en el que se produzca el motivo de extinción.

  • Por fallecimiento.

 • Extinción de la condición de beneficiario:
   
  • Cuando se pierdan las condiciones requeridas para ser beneficiario.
  • Por pasar a tener la condición de asegurado.
  • Por fallecimiento.
Complementary Content
${loading}