Targeta Sanitària Europea (TSE)

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguen necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal al territori de l'Espai Econòmic Europeu (1) o a Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada prevista, d'acord amb la legislació del país d'estada, independentment que l'objecte de l'estada siga el turisme, una activitat professional o els estudis.

La Targeta Sanitària Europea (TSE) no és vàlida quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en este cas cal que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) emeta el formulari corresponent, previ informe favorable del Servici de Salut. Tampoc no és vàlid si trasllade la seua residència al territori d'un altre Estat membre.

En alguns casos haurà d'assumir una quantitat fixa o un percentatge dels gastos derivats de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual es desplaça. Estos imports no són reintegrables.

Per ampliar esta informació pot consultar l’adreça d’Internet: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es

Sol·licitud i Renovació

Per Internet, a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (sede.seg-social.gob.es), i no cal disposar de certificat digital per a accedir a este servici.

Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), sol·licitant cita prèvia al CAISS elegit o a les Direccions Provincials o Locals de l'Institut Social de la Marina (ISM), quan calga aportar documentació que acredite el dret a exportar les prestacions sanitàries.

Independentment de la forma de sol·licitud de la TSE, s'enviarà, en un termini no superior a 5 dies, al domicili que figura a les Bases de Dades de la Seguretat Social, per la qual cosa cal tindre actualitzada esta dada, i no s'entregarà en mà en cap cas.

Quan no és possible l'emissió de la TSE o si el desplaçament és imminent, pot sol·licitar el Certificat Provisional Substitutori de la TSE.

Validesa

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és vàlida fins a la data de caducitat que s’indica. La utilització de la TSE durant el seu període de validesa es troba condicionada al fet que el seu titular continue complint els requisits que van donar lloc a la seua obtenció. Altrament, els gastos que s'originen poden ser reclamades en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb el que preveu l'article 76 del Reglament (CE) 883/04.

És important que abans de fer un desplaçament a qualsevol país de l'Espai Econòmic Europeu (1) o a Suïssa comprove que disposa de TSE i que el seu període de validesa inclou la data de tornada prevista. Si no és així, sol·licite una TSE nova per a assegurar la cobertura sanitària durant la seua estada.

(1) Estats en els quals té validesa la TSE:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.

Nota informativa per a imprimir


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Nota informativa per a imprimir Descargar documento Nota informativa per a imprimir. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,412 KB) 23/07/2020

Poden sol·licitar la TSE

Els titulars del dret i els beneficiaris al seu càrrec que complisquen els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}