Acció protectora - prestacions

Les prestacions són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per preveure, reparar o superar determinades situacions d'infortuni o estats de necessitat concrets que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els pateixen. En la seva majoria econòmiques, les prestacions són les següents:

Complementary Content
${loading}