Etendura / Iraungipena

Kentzea

  • Onuradunak prestazioak jasotzeko eskubidea lortzeko edo mantentzeko iruzur egiten duenean.

  • Ezintasun iraunkorra onuradunaren zuhurtziagabetasun ausartegiagatik sortu edo larriagotu bada.

  • Ezintasun iraunkorra, aldi baterako ezintasun egoeran agindutako osasun tratamendua zentzuzko arrazoirik gabe ez onartzeagatik edo eteteagatik sortu edo larriagotu bada.

  • Onuradunak, zentzuzko arrazoirik gabe dagokion birregokitze eta errehabilitazio tratamendu edo prozesuak onartzen ez baditu edo eteten baditu. 

Iraungipena

  • Ondorio bezala sendakuntza izango duen berrikuspenagatik.

  • Onuraduna hil delako.

  • Erretiro-pentsioa jaso nahi denean, pentsio honetarako eskubidea aitortzen delako

  • Erakunde kudeatzaileak ebatzitako ofiziozko berrikuspenagatik, ekintza hau legez baimenduta dagoen eta horrek sortzen duen pentsioa jasotzeko eskubidearen galera kasuetan.  
Complementary Content
${loading}