Efectes econòmics

 • Treballadors en alta en la Seguretat Social:

  • Des de l'endemà del dia del cessament en el treball, quan la sol·licitud s'haja presentat dins dels 3 mesos següents a aquell o amb anterioritat.
  • En qualsevol altre cas, es meritarà amb una retroactivitat màxima de 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

 • Treballadors en situació assimilada a la de l'alta:

  Des de l'endemà del dia de la sol·licitud o quan es produïsca el fet causant, segons siga la situació assimilada de què es tracte

 • Treballadors que no estiguen en situació d'alta ni assimilada a la de l'alta:

  Des de l'endemà del dia de presentació de la sol·licitud.

Complementary Content
${loading}