Erditze edo adopzio anitzengatiko prestazio ekonomikoa

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

 

Izapideak eta Kudeaketak atalera jo bertsio erraztua ikusteko.

Ordainketa bakarrean eman laguntza honen helburua familietan jaiotza batek edo bi edo hiru baino seme-alaba gehiago adopzioa hartzeak edo adopzio anitzek suposatzen duten gastuen handitzea konpentsatzea da.

 

Prestaziorako eskubidea ematen duten seme-alabak

Erditze edota adopzio anizkunetan jaiotako edota adoptatutako seme-alabak izango dira kausatzaile, baldin eta:

 • Jaiotako zein adoptatutakoen kopurua bi edo bi baino gehiago bada. Xede horietarako:
  • Jaiotzat joko dira Kode Zibilaren 30.artikuluak adierazten dituen baldintzak biltzen dituztenak: "Nortasuna bizirik jaiotze-unean lortzen da, behin amaren sabeletik guztiz askatuta".
  • Seme-alabetariko batek % 33ko edo gehiagoko minusbaliotasuna edukiko balu, balio bikoitza edukiko luke.  
 • Jaiotza edota adopzioaren gauzatzea Espainian gertatu izana. Xede horietarako, Espainian gertatutakotzat joko da atzerrian gertatutako jaiotza edota adopzioa, egiaztatzen bada seme-alaba berehala integratu dela Espainiako lurraldean bizilekua duen familia-nukleo batean. 

Onuradunak

Hurrengo baldintzak betetzen dituztenak:

 • Legez Espainiako lurraldean bizitzea. Espainiako lurraldetik kanpo enpresak lekualdatutako langileek, alta egoeran eta Espainiako Gizarte Segurantzako dagokien erregimenean kotizatzen dutenek, baldintza hau beteta izango dute.
 • Izaera honetako prestazioetarako eskubiderik ez izatea babes-ekintzako beste edozein erregimenetan.

Pertsona onuraduna zehaztea

 • Gurasoen edo adopzio emaleen elkarbizitza denean, onuraduna izango da:
  • Bietako bat, euren artean adostua. Laguntza onuradunetako batek eskatzen duenean, badela kontuan hartuko da.
  • Adostasunik ezean, ama izango da onuraduna
 • Guraso edo hartzaileen elkarbizitzarik ezean, seme-alaben zaintza eta kustodia duena izango da onuraduna
 • Eragileak guraso edo hartzaile bien umezurtz edo utzitakoak badira, jaiotako edo hartutakoak legez kargura dituena izango da onuraduna.

Bateragarritasunak

Erditze edota adopzio anizkunagatiko prestazioak honakoak ditu bateragarri:

 
Complementary Content
${loading}