Gestió / Pagament

 • La gestió s'efectua per:
  • L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), amb caràcter general.
  • L'Institut Social de la Marina (ISM), si es tracta de treballadors inclosos en el camp d'aplicació del Règim Especial de la Mar.
 • El pagament es du a terme per:
  • L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, si escau, l'Institut Social de la Marina (ISM), quan la incapacitat permanent derive de malaltia comuna o accident no laboral.

  • L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social quan la incapacitat permanent derive d'una malaltia professional.

  • L'Institut Nacional de la Seguretat Social o la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, si escau, quan derive d'un accident laboral. En els casos de pensió vitalícia, serà l'INSS, prèvia constitució per part de la Mútua del valor actual del capital cost de la pensió.

Complementary Content
${loading}