Bateragarritasunak

  • Pentsioa ez da eragozpena izango baliaezinaren egoerarekin bateragarriak diren eta azterketa-xedeetarako baliaezinaren lan-gaitasunean aldaketarik sortzen ez duten jarduerak, irabazizkoak izan zein ez izan, egiteko.

    Gizarte Segurantzaren erregimenen batean sar daitekeen lanik eginez gero, dagokion alta bideratu eta kotizatu beharra dago, halaber, pentsiodunak jakinarazi beharko dio Erakunde kudeatzaileari jardueraren hasiera, bai norberaren kontura denean bai besteren kontura denean.

    Betekizun horiek betetzeak ez die kalterik egingo pentsioa aitortu duen Erakunde kudeatzaileak dituen ezintasun iraunkorraren azterketarako eskumenei.
  • 2014-01-01etik aurrera, erretiro-pentsioa jasotzeko adina betetzen denetik, ezgaitasun iraunkor absolutuagatiko eta baliaezintasun handiagatiko pentsioa jasotzen duen pertsonak ezingo du aldi berean lan egin, norberaren nahiz besteren kontura, lan hori egiteagatik Gizarte Segurantzaren Sistemako erregimen batean sartzen bada, LGSSren Testu Bateginaren 213. artikuluan erretiro-pentsioa jasotzeko ezartzen diren baldintza berdinetan (kontribuzio bidezko modalitatean).
Complementary Content
${loading}