Denominació nova

Les pensions d'incapacitat permanent passaran a denominar-se pensions de jubilació, quan els beneficiaris tinguen l'edat de 65 anys, sense que esta nova denominació implique cap modificació respecte de les condicions de la prestació que es reba, ni alteració del règim jurídic de les prestacions que se'n puguen derivar.

Conseqüentment, no procedirà aplicar cap retenció per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en les pensions d'incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa que passen a denominar-se pensió de jubilació.

Complementary Content
${loading}