Prestación de orfandad por violencia contra la mujer

A Lei 3/2019, do 1 de marzo, de mellora da situación de orfandade das fillas e fillos de vítimas de violencia de xénero e outras formas de violencia contra a muller veu a modificar determinados artigos do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, creando, dentro das prestacións de morte e supervivencia, as modalidades de pensión e prestación de orfandade por violencia contra a muller.


Complementary Content
${loading}