Prestación de orfandad por violencia contra la mujer

La Llei 3/2019, d’1 de març, de millora de la situació d’orfandat de les filles i fills de víctimes de violència de gènere i altres formes de violència contra la dona, ha modificat determinats articles del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, i ha creat, dins de les prestacions de mort i supervivència, les modalitats de pensió i prestació d’orfandat per violència contra la dona.


Complementary Content
${loading}