Prestación temporal de viuvez


Pode enlazar á sección Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada

 

Beneficiarios

Será beneficiario o cónxuxe supervivente, cando non poida acceder á pensión de viuvez por non acreditar que o seu matrimonio co causante tivo unha duración de 1 ano ou, alternativamente, pola inexistencia de fillos comúns, sempre que reúna o resto de requisitos xerais esixidos (alta e cotización).

 

Contía

A contía da prestación é igual á da pensión de viuvez que lle correspondese e cunha duración de 2 anos.

 

Extinción

A prestación extínguese:

  • Polo transcurso do prazo máximo de duración (2 anos).
  • Polas mesmas causasque a pensión de viuvez.  

 

Complementary Content
${loading}