Incapacidade permanente

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións  para ver unha versión simplificada.

Prestación económica que, na súa modalidade contributiva, trata de cubrir a perda de rendas salariais ou profesionais que sofre unha persoa, cando estando afectada por un proceso patolóxico ou traumático derivado dunha enfermidade ou accidente, ve reducida ou anulada a súa capacidade laboral de forma presumiblemente definitiva.

As prestacións a que dan lugar os diferentes graos de incapacidade, están incluídas dentro da acción protectora do Réxime Xeral e dos Réximes Especiais, coas particularidades e salvidades que, en cada caso, se indican no respectivo Réxime. Xunto a elas, persiste a pensión de invalidez do SOVI.

Complementary Content
${loading}