Risc durant l'embaràs

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i gestions  per veure'n una versió simplificada

La prestació econòmica tracta de cobrir la pèrdua d'ingressos que es produeix, quan la treballadora és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs, en els supòsits en què, en haver la treballadora ha de canviar de lloc de treball o d'activitat per un altre de compatible amb el seu estat, aquest canvi de lloc no resulti tècnicament o objectivament possible o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.

Aquesta prestació està inclosa dins de l'acció protectora de tots els règims del Sistema de la Seguretat Social. A partir de 24-03-07, es considera derivada de contingències professionals. 

Complementary Content
${loading}