Risc durant l'embaràs

Podeu enllaçar la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

La prestació econòmica tracta de cobrir la pèrdua d'ingressos que es produeix quan la treballadora és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o d'activitat per un altre compatible amb el seu estat, el canvi no resulti tècnicament o objectivament possible o no es pugui raonablement exigir per motius justificats.

Aquesta prestació està inclosa dins de l'acció protectora de tots els règims del Sistema de la Seguretat Social. A partir del 24-03-07, es considera derivada de contingències professionals. 

Complementary Content
${loading}