Incapacidade temporal

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada

A prestación económica por incapacidade temporal trata de cubrir a falta de ingresos que se produce cando o traballador, debido a unha enfermidade ou accidente, está imposibilitado temporalmente para traballar e precisa asistencia sanitaria da Seguridade Social.

Esta prestación económica está incluída dentro da acción protectora do Réxime Xeral e dos réximes especiais da Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}