Incapacitat temporal

Podeu enllaçar la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

La prestació econòmica per discapacitat temporal tracta de cobrir la manca d’ingressos que es produeix quan el treballador, a causa d’una malaltia o d’un accident, es troba impossibilitat temporalment per treballar i necessita assistència sanitària de la Seguretat Social.

Aquesta prestació econòmica s’inclou dins de l’acció protectora del Règim General i dels règims especials de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}