Bases Màximes i Mínimes

Els límits relatius de les bases de cotització estan constituïts per les quanties mínimes i màximes o úniques per al grup de categories professionals o activitats, i es fixen en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici econòmic i en l'Ordre anual de Cotització.  

Complementary Content
${loading}