Què és la Base de Cotització?

La Base de Cotització en els diversos Règims del Sistema de la Seguretat Social serà la quantitat que resulti d'aplicar les regles que, per tal que els diferents Règims, s'estableixin en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici econòmic, en el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social i en les normes que el desenvolupin i complementin.

Complementary Content
${loading}