¿Que é a Base de Cotización?

A Base de Cotización nos diversos Réximes do Sistema da Seguridade Social, será a cantidade que resulte de aplicar as regras que, para que os distintos Réximes, se establezan na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para cada exercicio económico, no Regulamento Xeral sobre Cotización e Liquidación doutros Dereitos da Seguridade Social e nas normas que o desenvolvan e complementen.

Complementary Content
${loading}