Bases Máximas e Mínimas

Os límites relativos das bases de cotización están constituídos polas contías mínimas e máximas ou únicas para o grupo de categorías profesionais ou actividades, e fíxanse na correspondente Lei de Orzamentos Xerais do Estado para cada exercicio económico e na Orde anual de Cotización.  

Complementary Content
${loading}