¿Que é a Cota?

É o resultado de aplicar o tipo de cotización á base de cotización e deducir, no seu caso, o importe das bonificacións e/ou reducións que resulten aplicables, sen prexuízo de que poida ser fixada directamente polas normas reguladoras da cotización nos distintos Réximes do Sistema.

 A cota da Seguridade Social expresa o importe da obriga de cotizar durante un período regulamentariamente delimitado, designado período de liquidación.

Complementary Content
${loading}